Håndværkerfradrag sommerhusejere

Når du køber håndværkerhjælp til forbedringer af sommerhuset eller egen bopæl, kan du i visse tilfælde få håndværkerfradrag vedr. arbejdslønnen.

OBS: Håndværkerfradraget er ikke længere en forsøgsordning, men er gjort permanent fra 1. januar 2018!

Håndværkerfradraget omfatter ikke bare arbejde udført i privatboligen, men også arbejde udført i sommerhuset, ferieboligen eller ferieejerlejligheden. Og det uanset om fritidsboligen ligger i Danmark eller udlandet.

Dog er det et krav, at der er tale om forbedringer, der står på SKATs liste over godkendte ydelser.

Krav der skal være opfyldt for at få fradrag

For at gøre brug af fradraget, skal arbejdet være betalt inden udgangen af februar måned i året efter arbejdets udførelse. Og dit fradrag godtages kun, hvis du har betalt fakturaen elektronisk fx med dankort, MobilePay eller netbank - dvs. betaling kontant er ikke gyldigt.

Du skal også have en faktura vedr. det udførte arbejde, og fakturaen skal indeholde oplysninger om håndværkerens CVR-nummer, arbejdets art, specificering af arbejdslønnen samt adressen, hvor arbejdet er udført.

Det er desuden et krav, at du betaler ejendomsværdiskat af fritidsboligen - dvs. at fx kolonihaver ikke er omfattet af ordningen. Og for ferieboliger i udlandet gælder særligt skærpede krav til firmaerne, der udfører servicen - her henviser vi til SKAT for yderligere information.

Så stort er dit håndværkerfradrag

Vær opmærksom på, at det kun er arbejdslønnen, du kan trække fra i skat! Du kan i 2021 fratrække op til 25.000 kr. (i 2020 kun 6.200 kr.) til arbejdsløn ifm. serviceydelser eller håndværksydelser. Beløbene er pr. person for fritidsboligens ejer og ejerens ægtefælle.

De nævnte beløb er de maksimale fradrag for både helårsbolig og fritidsbolig tilsammen.

Sådan indberetter du dine fradrag

Du indberetter dine håndværkerfradrag ved at logge på SKATs tast-selv hjemmeside og vælge 'Ændre årsopgørelsen eller indberet selvangivelsen'. Skriv den samlede udgift til arbejdsløn med servicefradrag i rubrik 460.