Håndværkerfradrag sommerhusejere

Når du køber håndværkerhjælp til GRØNNE forbedringer af sommerhuset eller egen bopæl, får du håndværkerfradrag vedr. arbejdslønnen. Få styr på reglerne her.

Håndværkerfradraget omfatter ikke bare arbejde udført i privatboligen, men også arbejde udført i sommerhuset, ferieboligen eller ferieejerlejligheden. Og det uanset om fritidsboligen ligger i Danmark eller udlandet.

Dog er det et krav, at der er tale om GRØNNE forbedringer, som står på SKATs liste over godkendte ydelser. Foreløbig gælder ordningen indtil slut 2017, men det forventes, at ordningen i løbet af 2018 gøres permanent - dog med visse justeringer.

Krav der skal være opfyldt for at få fradrag

For at gøre brug af fradraget, skal arbejdet være betalt inden udgangen af februar måned i året efter arbejdets udførelse. Og dit fradrag godtages kun, hvis du har betalt fakturaen elektronisk - dvs. betaling kontant eller med check er ikke gyldigt.

Du skal også have en faktura vedr. det udførte arbejde, og fakturaen skal indeholde oplysninger om håndværkerens CVR-nummer, arbejdets art, specificering af arbejdslønnen samt adressen, hvor arbejdet er udført.

Det er desuden et krav, at du betaler ejendomsværdiskat af fritidsboligen - dvs. at fx kolonihaver ikke er omfattet af ordningen. Og for ferieboliger i udlandet gælder særligt skærpede krav til firmaerne, der udfører servicen - her henviser vi til SKAT for yderligere information.

Så stort er dit håndværkerfradrag

Vær opmærksom på, at det kun er arbejdslønnen, du kan trække fra i skat! Vedr. 2017 kan du maksimalt fratrække 6.000 kr. i serviceydelser og 12.000 kr. i håndværksydelser pr. person for fritidsboligens ejer og ejerens ægtefælle.

De nævnte beløb er de maksimale fradrag for både helårsbolig og fritidsbolig tilsammen.

Sådan indberetter du dine fradrag

Du indberetter dine håndværkerfradrag ved at logge på SKATs tast-selv hjemmeside og vælge 'Ændre årsopgørelsen eller indberet selvangivelsen'. Skriv den samlede udgift til arbejdsløn med servicefradrag i rubrik 460.

Har du glemte håndværkerfradrag fra tidligere år?

Har du glemt at indberette håndværkerfradrag for årene 2016, 2015 eller 2014, så er det ikke for sent! Klik blot her: Glemt håndværkerfradrag i 2016, 2015 eller 2014.